Klimavinderen

En miljøvurdering dokumenterer, at stråtaget er det mest klimavenlige og gavner samtidig vandmiljøet. Det er Teknologisk Institut og Straatagets Kontor, der hermed dokumenterer, at stråtaget er bedste bud på et bæredygtigt tag.

Citat fra rapporten ”Miljøvurdering af tag med tagrør og tækkemiscanthus”:

”Der er miljøfordele forbundet med at vælge stråtaget som tag. Produktionen af tagrør og tækkemiscanthus har således en væsentlig lavere udledning af drivhusgasser i forhold til produktionen af de materialer, der anvendes til et traditionelt tegltag.
Tagrør har ligeledes en positiv indflydelse på de vådområder, hvor de gror naturligt, og hvor et optag af nitrogen og fosfat i vækstperioden er med til at afhjælpe problemer med eutrofiering, som kan forårsage algevækst og iltsvind.”

Teknologisk rapport

Der bruges i dag en del importerede tagrør til stråtag, bl.a. fra Kina. På trods af den lange transport på næsten 20.000 km er også et stråtag med kinesiske tagrør mere klimavenligt end tegltaget, som analysen sammenligner med.

Se hele rapporten fra Teknologisk her: HER