Stråtage mere brandsikre end antaget

Byggestyrelsen har ændret risikovurdering af brandsikrede stråtag og har derfor halveret kravet til afstand mellem nye tækkede bygninger

Brandrisikoen væsentligt mindre end hidtil antaget

Tækkebranchen kan nu dokumentere, at der ikke er forøget brandrisiko ved moderne stråtage. Med brandsikring udvikler en brand sig meget langsomt og samtidig brænder stråtag ikke oftere end andre typer tag.
Nye brandtests har ført til, at Trafik- og Byggestyrelsen nu tillader, at der bygges dobbelt så tæt som hidtil, fordi myndighederne er blevet overbevist om, at brandrisikoen ved brandsikrede stråtage er væsentligt mindre end hidtil antaget. Nu skal der kun være 5 meter til skel imod hidtil 10 meter.

Sepatec

Den mest benyttede måde at brandsikre et moderne stråtag er ved at lægge en glasfiberdug mellem strå og tagkonstruktion. Denne type brandsikring, Sepatec, er netop blev godkendt på lige fod med at tække direkte på plader, som er den anden godkendte måde at brandsikre stråtaget.
Gartnernes Forsikring yder som det første 50 procents rabat på husforsikringen, hvis det nye stråtag er brandsikret med Sepatec.
Hos tækkefirmaet Per Keis glæder indehaveren sig over de to gode nyheder:
”Når vi nu både må bygge tættere, og der også er billigere forsikringer, så er der næppe tvivl om, at flere vil vælge stråtag, også på nybyggeri”, siger Per Keis.
Fotos, samt yderligere information og dokumentation: www.straatagetskontor.dk/presserum